1. ikas unitatea

Bazen behin…

Jarduera honetan gure ikaskidea txikitan nolakoa zen azalduko dugu.

*Jarduera hementxe deskargatu: HH 1-Ikastorduak-Bazen behin

1- Nor da nor? Gustuko duzun txikitako argazki bat ekarri gelara, txango bat egin zenuen egun batekoa. Talde handian, begiratu ikaskideen argazkiei eta asmatu norena den. Guztien argazkiak ikusi ondoren, kontatu nolakoa izan zen zure argazkiko egun hura: nork atera zuen argazkia, zein lekutan, norekin zeunden, zer egin zenuen…

2- Mendian gora lagunak: Ikusi bideoa eta erantzun galderei.

 

3- Nolako haurra zinen? Pertsona batzuek nolako haurrak ziren kontatuko digute. Entzun eta, binaka, lotu pertsona bakoitzari bere ezaugarria.

 

Zuzenean eta zeharka. Norbaitek esandakoa kontatzeko estilo zuzena edo zehar estiloan erabil daiteke. Entzungaian jasotako informazioa erabilita, ikaskidearekin osatu hurrengo esaldiak eta zehar estiloan berridatzi.

Eta zu? Nolako haurra zinen zu? Kontatu ikaskide bati, labur-labur beheko eskemari  jarraituz.

Azaldu taldearen aurrean zer kontatu dizun zure ikaskideak bere haurtzaroari buruz. Talde handian erabaki nolakoa zen ikaskidea txikitan eta aukeratu adjektibo egokia: ameslaria, berritsua, kalekumea, animalia zalea, bakartia, alaia, baldarra…